Witam Państwa na mojej stronie i zapraszam na najbardziej zachodnie Pomorze Zachodnie oraz trochę także do sąsiadów. Tu, niedalek…

           „Niedalek”  to przysłówek, znaczy po prostu „niedaleko”

          Słowo pochodzi z języka kaszubskiego, będącego jedyną pozostałością dialektów rozbrzmiewających niegdyś na całym Pomorzu, czyli na terenach między Odrą i Wisłą, od Warty i Noteci na południu aż PO – MORZE na północy.  Od 2005 roku ma on w Polsce status  języka regionalnego (nie gwary!)  W powiatach zamieszkiwanych przez Kaszubów jest pomocniczym językiem urzędowym używanym równolegle do języka polskiego.

               Region obsługiwany przeze mnie turystycznie jest  skromniejszy i lekko przesunięty na zachód. Ot tak niedalek…

              Obejmuje tereny po obu stronach dolnego biegu Odry,  Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

             Strona „Niedalek”  ma charakter informacyjny – to moja  wizytówka przewodnicka. Oprócz danych kontaktowych dostarcza nieco bazowej wiedzy o  północno – zachodnim skrawku Polski i jego bliskim sąsiedztwie.

Wiedza ta ułatwi dociekliwszym uczestnikom prowadzonych przeze mnie wycieczek umieścić w  przestrzeni i w czasie omawiane miejsca, obiekty, wydarzenia lub sytuacje.

              Do zobaczenia na trasach.

              Małgorzata Lewandowska